Aile ve Evlilik Terapisi

Aile ve çift terapisi; değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, psikoterapinin bir dalıdır.

Devamını Oku


Aile ve Evlilik Terapisi

Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal doyumları açısından çok önemlidir. Özellikler ebeveyn, eş ve çocuklar gibi kişilerle kurulan yakın ilişkilerde, bu rol daha belirgin bir hal alır. Bu yakın ilişkilerden birisi olan evlilik ilişkisinde, eşler zaman zaman çatışmalar, zorlu ve sıkıntılı dönemler yaşayabilirler.

Aile ve çift terapisinde amaç, aile içinde ve çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Hem aile içi ilişkileri düzenlenmesi hem de diğer insanlar ve durumlar ile ilişkilerin düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Ülkemizde aile ve çift terapisi son yıllarda giderek artan bir öneme sahiptir. Bireyler, sıkıntılı ve zor olan döngülerinden kurtulabilmek için tüm sistemde meydana gelebilecek bir değişime ihtiyaç duymaktadırlar. Terapistler, aile üyelerinin birbirlerine yardım edebilmeleri için yapıcı yollar bulmasına yardım ederler. Her bir üyenin sıkıntısı aile sistemi içinde değerlendirilir.

Aile ve çiftlerle olan çalışmaların uzun vadeli etkisi söz konusudur. Terapiye katılan bireyler, kendileri ve diğer aile üyeleri hakkında daha fazla şey öğrenmektedirler. Bireylerin birbirleri ile kurdukları yakın ilişkiler desteklenmektedir. Problemlerle baş etme becerilerinin edinilmesi ile birlikte, sadece o anda yaşanan durumlara çözüm üretilmesi değil, sonrasında da yaşanabilecek bazı zor durumlarla baş edilebilesi sağlanabilmektedir.

Klinikte daha çok evlilik terapisi olarak karşımıza çıkan çift terapisi; birbiriyle çatışmada olan iki insanın etkileşimini değiştirmek için düzenlenmiş bir psikoterapi biçimidir.

Psikoterapi ve aile sistemleri üzerinde eğitim almış çift ve aile terapistleri, danışanlarının sorunlarını, semptomlarını ve etkileşim kalıplarını incelerler. Çift ve aile terapistleri bireylerle, çiftlerle, ailelerle ve gruplarla çalışırlar. Danışan kim olursa olsun, ya da sorun ne olursa olsun, soruna ilişkisel açıdan bakarlar ve aile sistemini dahil ederek tedavilerini geliştirirler.

Bireyin mizaç tipine ait özellikler, ilişkide sıklıkla merak edilen “niçin böyle davranıyor”, “neleri önemsiyor”, “yaşama nasıl bir pencereden bakıyor ” gibi soruların yanıtlarını belirler. Dolayısıyla eşlerin hem kendisinin hem partnerinin mizaç tipini öğrenmesi; neyi neden yaptıkları, niçin aynı dili konuşamadıkları, gerçekte istek ve ihtiyaçlarının ne olduğu gibi ilişkilerindeki eksik ya da sorunlu noktalara ışık tutacak ve ilişkinin nitelikli bir hâl almasını sağlayacaktır.;

Çiftlerin genel olarak karşılaştığı problemler ;

Çift ilişkileri

Evlilik problemleri

Boşanma

Çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığı

Çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğu ve okul problemleri

Yeme bozuklukları

Alkol ve madde kullanımı

Kronik fiziksel rahatsızlıklarla

Yas, kayıp ve travmalar

Duygusal istismar, ihmal ve şiddet

Aile yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.)

Anksiyete ve depresyonu da içeren duygusal bozukluklar

Ebeveynlik becerileri

Üvey bireyi bulunan aileler destek.

Psikoseksüel zorluklar

Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri

Kendine zarar verici davranış

Travma sonrası çocuklara, gençlere ve yetişkinlere destek

Göç eden ailelere destek

İş stresi

Ekonomik problemler